Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať predstaviteľom nášho mesta  za jednorázovú finančnú podporu. Pomohli ste nám preklenúť finančnú neistotu a podporili rozvoj nášho združenia a tak i ľudí v našom meste.   Združenie na pomoc ľuďom  s mentálnym postihnutím v Komárne sa v roku 2018 ocitlo vo veľmi ťažkej a nepriaznivej finančnej situácii, […]

Poďakovanie

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne touto cestou vyslovuje svoje úprimné  poďakovanie   Mestskému úradu v  Komárne,  Lekárni ALBA-ALBAKOM, s.r.o. pod vedením  doc. MUDr. Czirfusa, Csc.m.prof., Rehabilitačnému stredisku RE-MED, s.r.o.  v Komárne, Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne, Obci Iža, členom motorkárskeho klubu Children of heaven, rodine Šebenovej, rodine Riečičiarovej a pani Hajas Andrei, […]

Ďakovný list

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne so sídlom na ul. Priateľstva 2, organizovalo  dňa 19.12.2018 verejnú dobročinnú zbierku na pomoc klientom Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých pod názvom: Adventný koncert  „Harang csendül“. Výnos zbierky je určený na rozvoj sociálnych služieb – skvalitnenie života prijímateľov sociálnych služieb v zariadení.   Výnos […]

Poďakovanie

My všetci – členovia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Komárne, ako aj pracovníci zariadenia vyslovujeme úprimné poďakovanie pánu primátorovi Ing. László Stubendekovi, viceprimátorom a poslancom mestského zastupiteľstva za ich angažovanosť, prejavenú dôveru a ochotu pomáhať počas celého funkčného obdobia, ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. […]

Poďakovanie

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne touto cestou vyslovuje svoje úprimné poďakovanie MESTSKÉMU ÚRADU v Komárne, Lekárni ALBA-ALBAKOM, s.r.o. v Komárne, spoločnosti SWISS NATURAL, Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne, spoločnosti FLORIPLAST, s.r.o. v Komárne, Rehabilitačnému stredisku RE-MED, s.r.o. v Komárne, Obci Iža, členom motorkárskeho klubu Children of heaven, ZŠ Rozmarínová v Komárne, […]