Tradície v DSS

V priebehu roku realizujeme viacero programov. Snažíme sa vytvárať každému klientovi taký program, ktorý plne akceptuje jeho individualitu, potreby, túžby a zároveň nezabúda rozvíjať jednotlivé zložky psychomotorického vývinu. Aktívne vytvárame možnosti a príležitosti pre formovanie a rozvoj osobnosti našich klientov – ich potrieb, záujmov, tvorivosti, pozitívneho vzťahu ku hodnotám. Každodenný život našich klientov napĺňame rôznymi sociálno – integračnými aktivitami.

  • Tvorivé dielničky v spolupráci s ROS Komárno.
  • Fašiangy – tradičný maškarný ples, rôzne spoločenské hry a dobré jedlo.
  • Každoročný plavecký výcvik klientov pod dozorom plaveckých inštruktorov.
  • Deň matiek – kultúrny program, ktorý pripravujú klienti pre svoje mamy a babky.
  • Keďže naši klienti už dávno vstúpili do sveta dospelých, 1.jún neoslavujeme ako MDD, ale vytvorili sme si jeden oficiálny „Deň zábavy“ – športové hry, súťaže a grilovanie.
  • Deň krivých zrkadiel spojený s výletom, kultúrnym programom a návštevou historických pamiatok v Nitre.
  • Deň krivých zrkadiel – koncert usporiadaný na počesť DKZ v Komárne.
  • Počas letného režimu (júl, august) – prechádzky, návšteva cukrárne, reštaurácie, grilovanie v prírode a rôzne outdorove športové aktivity.
  • Akcia – jesenný deň zdravia v spolupráci s  ROS v Komárne a Základnou školou na ulici Rozmarínovej v Komárne.
  • Veľký Vianočný program pre rodičov a sympatizantov nášho zariadenia.