Poďakovanie

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne touto cestou vyslovuje svoje úprimné  poďakovanie   Mestskému úradu v  Komárne,
 Lekárni ALBA-ALBAKOM, s.r.o. pod vedením  doc. MUDr. Czirfusa, Csc.m.prof., Rehabilitačnému stredisku RE-MED, s.r.o.  v Komárne, Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne,
Obci Iža, členom motorkárskeho klubu Children of heaven,

rodine Šebenovej, rodine Riečičiarovej a pani Hajas Andrei, ktorí nezištne a s láskou prispeli k radostnej oslave Vianoc pre všetkých zdravotne znevýhodnených členov nášho občianskeho združenia.

ZPMP, Ul. Priateľstva 2, Komárno