Týždeň kultúry – Na ceste s nami… (3. ročník)

je projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne zameraný na podporu spolupráce a inklúzie znevýhodnenej skupiny mentálne a zdravotne postihnutých prvkami arteterapie, tanečnej terapie a spoločných tvorivých aktivít. Počas týždňa 5.-9.11.2018 pripravíme v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) tvorivé dielne zamerané na keramiku, pedig, pohráme sa netradične s bavlnou a jeden […]

Kreatívne bez bariér IV.

12. 02. 2018 – Vypaľovanie do dreva 10. 04. 2018 – Textilné farbenie 13. 06. 2018 – Naša priateľka kamera 27. 08. 2018 – Batika na textil 11. 09. 2018 – Jesenná fotografia 09. 10. 2018 –  Predvianočná TD 09. 11. 2018 – Výstava – DMS v Komárne www.ros-komarno.sk

Týždeň kultúry – Na ceste s nami… (2. ročník)

je projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne zameraný na podporu spolupráce a inklúzie znevýhodnenej skupiny mentálne a zdravotne postihnutých prvkami arteterapie, tanečnej terapie a spoločných tvorivých aktivít. Počas týždňa 6.-10.11.2017 sme usporiadali v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) 2 tvorivé dielne zamerané na keramiku a smalt, jeden deň bol venovaný […]

Kreatívne bez bariér III.

Už tretí rok môže Regionálne osvetové stredisko vďaka finančnej podpore mesta Komárno pokračovať na projekte Kreatívne bez bariér III. Spolupracujeme na ňom so Združením na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím a dobrovoľníčkami. Poskytujeme tu priestor na sebarealizáciu klientom združenia a verejnosti na spoločné tvorenie formou tvorivých dielní. Týmto projektom chceme podporiť myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi verejnosť […]

Kreatívny projekt v Komárne. Tvorili a zároveň búrali bariéry

  Kreatívny projekt v Komárne. Tvorili a zároveň búrali bariéry Ľudia s mentálnym postihnutím patria k najzraniteľnejším. Táto skupina je segregovaná od narodenia. Vo vzdelávacom systéme nie je pre nich priestor a iba vo výnimočných prípadoch sa im podarí zamestnať. 26. nov 2016 o 14:06   KOMÁRNO. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne […]

Ako sme tvorili a bariéry búrali

  Ako sme tvorili a bariéry búrali 18. november 2016     Ľudia s mentálnym postihnutím patria medzi najzraniteľnejšie a najstigmatizovanejšie skupiny. Pokiaľ chceme hovoriť o ich integrácii, či inklúzii, musíme si uvedomiť, že ide o skupinu, ktorá je segregovaná prakticky od narodenia. Náš vzdelávací systém nie je nastavený tak, aby v ňom bol priestor aj […]