Kontakty

Názov: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Sídlo: Priateľstva 2654/2, 945 01 Komárno

IČO: 35613441

Kontakt:

0911/153 875 – Mgr. Iveta Szegiová

0911/253 875 – Mgr. Mária Markovičová – zodpovedný soc. pracovník

tel.č.: 035/7702594

Email: zpmp.kn@gmail.com

Číslo účtu: 210164257/0900