Kontakty

Názov: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Sídlo: Priateľstva 2654/2, 945 01 Komárno

IČO: 35613441

Kontakt:

0911/153 875 – Mgr. Iveta Šoókiová

0911/253 875 – Mgr. Erik Kečkéš

tel.č.: 035/7702594

Email: zpmpkn@stonline.sk

Číslo účtu: 210164257/0900