Ďakovný list

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne so sídlom na ul. Priateľstva 2, organizovalo  dňa 19.12.2018 verejnú dobročinnú zbierku na pomoc klientom Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých pod názvom: Adventný koncert  „Harang csendül“. Výnos zbierky je určený na rozvoj sociálnych služieb – skvalitnenie života prijímateľov sociálnych služieb v zariadení.   Výnos […]