Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať predstaviteľom nášho mesta  za jednorázovú finančnú podporu. Pomohli ste nám preklenúť finančnú neistotu a podporili rozvoj nášho združenia a tak i ľudí v našom meste.

 

Združenie na pomoc ľuďom  s mentálnym postihnutím v Komárne sa v roku 2018 ocitlo vo veľmi ťažkej a nepriaznivej finančnej situácii, ktorú sme vedeli zvládnuť len pomocou sponzorov:

GAMOTA, výrobné družstvo

E- ZIRO s.r.o., Palárikovo

Medzičilizie, a.s.

Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove

W.A.G. Payment solutions, a.s.

RE-MED s.r.o.

Príjmite naše srdečné poďakovanie za Vašu prejavenú dôveru a ochotu pomáhať nám.

 

 

Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám  darovali  2% z dane. Použijeme ich na rozvoj Domova sociálnych služieb  a ďalších aktivít, najlepšie ako vieme.

 

Veríme, že na našej činnosti uvidíte ovocie svojho daru. 

ĎAKUJEME!