Zamestnanci DSS

Vedenie:
Ing. Peter Múčka; Ing. Gabriel Tóth – štatutárny zástupca
Mgr. Iveta Šoókiová – riaditeľ prevádzky, sociálny pracovník

Odborní personál:
Mgr. Erik Kečkéš – zodpovedný sociálny pracovník
Mgr. Marta Horecká
Bc. Mária Markovičová
Eva Czidor
Edita Bekeová
Alena Szalmová
Agnesa Csöbönyeiová

Úsek prevádzky:
Jozef Hrádel – údržbár, kurič
Henrieta Hošová – upratovačka

Úsek technický:
Mgr. Ladislav Balogh