Zamestnanci DSS

Vedenie:
Ing. Peter Múčka – štatutárny zástupca, predseda ZPMP
Ing. Gabriel Tóth – štatutárny zástupca pre hospodárenie a finanč. politiku
Mgr. Iveta Šoókiová – riaditeľ DSS pre deti a dospelých, sociálny pracovník

Odborní personál:
Mgr. Mária Markovičová – zodpovedný soc. pracovník, vedúci odborných zamestnancov
Mgr. Marta Horecká – špeciálny pedagóg
Bc. Eva Czidor – asistent soc. práce
Eva Beseová – inštruktor soc. rehabilitácie
Zuzana Bartošková – inštruktor sociálnych zručností
Alena Szalmová – pracovník rozvoja pracovných zručností

Úsek prevádzky:
Jozef Hrádel – údržbár, kurič
Henrieta Hošová – upratovačka
Juraj Molnár

Úsek ekonomický:
Ing. Gabriel Tóth – ekonóm

Úsek technický:
Mgr. Ladislav Balogh – správca PC sietí a web stránky