Propagačná činnosť

Počas celého roku u nás vznikajú nádherné keramické, výtvarné, drevené a textilné výrobky. Bola by škoda neukázať sa svetu a preto každý rok využívame priestor na propagáciu nášho zariadenia. Môžete nás stretnúť na nasledujúcich akciách:

  • Veľkonočné trhy na pôde: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenskej sporiteľni, a.s. a spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. . Prezentácia prác našich klientov s veľkonočnou tematikou.
  • Komárňanské dni – prezentácia v spoločnosti renomovaných remeselníkov z regiónu.
  • Radničkine trhy – prezentácia prác klientov spolu s mnohými ďalšími zariadeniami pre zdravotne znevýhodnených občanov.
  • Jesenný deň zdravia organizovaný v spolupráci Regionálneho osvetového strediska a Základnej školy na ulici Rozmarínovej v Komárne – trhy a zároveň prezentácia zručnosti klientov spojená s workshopom.
  • Vianočné trhy. Každoročne organizované MPSVaR v SR a Slovenskou sporiteľňou, a.s., zahraničnými spoločnosťami AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. a tiež Deutsche Telekom Shared services, s.r.o.

Tieto podujatia nám pomáhajú ukázať širokej verejnosti, že aj klienti s viacnásobným postihnutím môžu tvoriť krásne veci a zároveň samotné aktivity sú pre našich klientov veľmi dôležité, pretože rozvíjajú ich zručnosti a umožňujú rast ich potenciálu.