Poďakovanie

My všetci – členovia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Komárne, ako aj pracovníci zariadenia vyslovujeme úprimné poďakovanie pánu primátorovi Ing. László Stubendekovi, viceprimátorom a poslancom mestského zastupiteľstva za ich angažovanosť, prejavenú dôveru a ochotu pomáhať počas celého funkčného obdobia, ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. […]