Týždeň kultúry – Na ceste s nami… (3. ročník)

je projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne zameraný na podporu spolupráce a inklúzie znevýhodnenej skupiny mentálne a zdravotne postihnutých prvkami arteterapie, tanečnej terapie a spoločných tvorivých aktivít. Počas týždňa 5.-9.11.2018 pripravíme v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) tvorivé dielne zamerané na keramiku, pedig, pohráme sa netradične s bavlnou a jeden […]

Kreatívne bez bariér IV.

12. 02. 2018 – Vypaľovanie do dreva 10. 04. 2018 – Textilné farbenie 13. 06. 2018 – Naša priateľka kamera 27. 08. 2018 – Batika na textil 11. 09. 2018 – Jesenná fotografia 09. 10. 2018 –  Predvianočná TD 09. 11. 2018 – Výstava – DMS v Komárne www.ros-komarno.sk

Týždeň kultúry – Na ceste s nami… (2. ročník)

je projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne zameraný na podporu spolupráce a inklúzie znevýhodnenej skupiny mentálne a zdravotne postihnutých prvkami arteterapie, tanečnej terapie a spoločných tvorivých aktivít. Počas týždňa 6.-10.11.2017 sme usporiadali v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) 2 tvorivé dielne zamerané na keramiku a smalt, jeden deň bol venovaný […]

Tábor 2017

Nádherná príroda, čerstvý vzduch, a usmievaví šťastní ľudia vítali mladých a ich sprievod zo ZPMP Komárno 13.08.2017 na terase hotela Panoráma v Kováčovej. Desať kilometrov od Štúrova sa nachádza hotel skrytý medzi kopcami obklopený zelenými korunami stromov, ktorý slúžil ako ostrov oddychu 60-tim účastníkom tábora na celých päť dní. Milo nás prekvapilo, že po dlhých […]

Kreatívne bez bariér III.

Už tretí rok môže Regionálne osvetové stredisko vďaka finančnej podpore mesta Komárno pokračovať na projekte Kreatívne bez bariér III. Spolupracujeme na ňom so Združením na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím a dobrovoľníčkami. Poskytujeme tu priestor na sebarealizáciu klientom združenia a verejnosti na spoločné tvorenie formou tvorivých dielní. Týmto projektom chceme podporiť myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi verejnosť […]

Kreatívne bez bariér II.

20. 09. 2016 – Maľba na sklo 18. 10. 2016 – Scrapbooking 7. – 11. 11. 2016 – Týždeň kultúry – Na ceste s nami…