Podporte nás

 

  • Dobrovoľným príspevkom na náš účet:

Bankové spojenie – č. účtu:

SK55 1900 0000 0002 1016 4257

Vďaka Vašej podpore môžu naši klienti efektívne tráviť svoj voľný čas a majú vytvorené podnetné a príjemné prostredie, kde sa môžu stretávať s priateľmi.
Ďakujeme za každý príspevok, pomoc nášmu zariadeniu aj za námahu s formalitami. Veľa malých príspevkov tvorí nemalú sumu, ktorá umožňuje skvalitňovať našu prácu a rozširovať naše možnosti.