Podporte nás

  • Dobrovoľným príspevkom na náš účet: Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu:
  • Darovaním 2% z dane

Vďaka Vašej podpore môžu naši klienti efektívne tráviť svoj voľný čas a majú vytvorené podnetné a príjemné prostredie, kde sa môžu stretávať s priateľmi.
Ďakujeme za každý príspevok, pomoc nášmu zariadeniu aj za námahu s formalitami. Veľa malých príspevkov tvorí nemalú sumu, ktorá umožňuje skvalitňovať našu prácu a rozširovať naše možnosti.