Poďakovanie

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne touto cestou vyslovuje svoje úprimné poďakovanie

MESTSKÉMU ÚRADU v Komárne,
Lekárni ALBA-ALBAKOM, s.r.o. v Komárne,
spoločnosti SWISS NATURAL,
Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne,
spoločnosti FLORIPLAST, s.r.o. v Komárne,
Rehabilitačnému stredisku RE-MED, s.r.o. v Komárne,
Obci Iža,
členom motorkárskeho klubu Children of heaven,
ZŠ Rozmarínová v Komárne,
Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne,

ktorí nezištne a s láskou prispeli k radostnej oslave Vianoc pre všetkých zdravotne znevýhodnených členov nášho občianskeho združenia.