Poďakovanie

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne touto cestou vyslovuje svoje úprimné poďakovanie MESTSKÉMU ÚRADU v Komárne, Lekárni ALBA-ALBAKOM, s.r.o. v Komárne, spoločnosti SWISS NATURAL, Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne, spoločnosti FLORIPLAST, s.r.o. v Komárne, Rehabilitačnému stredisku RE-MED, s.r.o. v Komárne, Obci Iža, členom motorkárskeho klubu Children of heaven, ZŠ Rozmarínová v Komárne, […]