Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať predstaviteľom nášho mesta  za jednorázovú finančnú podporu. Pomohli ste nám preklenúť finančnú neistotu a podporili rozvoj nášho združenia a tak i ľudí v našom meste.   Združenie na pomoc ľuďom  s mentálnym postihnutím v Komárne sa v roku 2018 ocitlo vo veľmi ťažkej a nepriaznivej finančnej situácii, […]

Poďakovanie

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne touto cestou vyslovuje svoje úprimné  poďakovanie   Mestskému úradu v  Komárne,  Lekárni ALBA-ALBAKOM, s.r.o. pod vedením  doc. MUDr. Czirfusa, Csc.m.prof., Rehabilitačnému stredisku RE-MED, s.r.o.  v Komárne, Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne, Obci Iža, členom motorkárskeho klubu Children of heaven, rodine Šebenovej, rodine Riečičiarovej a pani Hajas Andrei, […]