Týždeň kultúry – Na ceste s nami… (2. ročník)

plakatje projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne zameraný na podporu spolupráce a inklúzie znevýhodnenej skupiny mentálne a zdravotne postihnutých prvkami arteterapie, tanečnej terapie a spoločných tvorivých aktivít. Počas týždňa 6.-10.11.2017 sme usporiadali v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) 2 tvorivé dielne zamerané na keramiku a smalt, jeden deň bol venovaný fotografii, jeden výtvarníctvu a jeden deň prezentácii tanečného vystúpenia. Výsledkom snaženia, okrem nadviazania kontaktov, bol rozvoj umeleckého potenciálu osôb s mentálnym a zdravotným postihnutím a debarierizácia ich vnímania verejnosťou. Z hotových je v Dome Matice slovenskej v Komárne výstava prístupná do polovice decembra.
Nikto nie je dokonalý, a preto je cieľom projektu pomocou umeleckých tvorivých dielní spojiť verejnosť s klientmi ZPMP, ponúknuť im možnosť sebarealizácie.
Projekt bol rozplánovaný na päť dní od 6.-10.11.2017 v spolupráci so ZPMP v Komárne, historičkou umenia, s uznávaným fotografom, úspešným umelcom a renomovaným tanečníkom a choreografom.
September – október – november 2017 – nácviky, stretnutia na tanečné vystúpenie pod vedením Jara Bekra
6. 11. 2017 – Komárňanská fotografia našimi očami
7. 11. 2017 – Výtvarníctvo – graffiti na stenu a plátno
8. 11. 2017 – Smalt – Kreatívne tvorivé dielne na precvičovanie motoriky
9. 11. 2017 – Keramické kreatívne tvorivé dielne na precvičovanie motoriky
10. 11. 2017 – Slávnostné ukončenie projektu – Tanečné vystúpenie a výstava 2. ročníka Týždeň kultúry – Na ceste s nami…

Realizované:

s fin podporou min kult

Info: Jana Mačicová, Mgr. Terézia Himpánová