Týždeň kultúry – Na ceste s nami… (3. ročník)

je projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne zameraný na podporu spolupráce a inklúzie znevýhodnenej skupiny mentálne a zdravotne postihnutých prvkami arteterapie, tanečnej terapie a spoločných tvorivých aktivít. Počas týždňa 5.-9.11.2018 pripravíme v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) tvorivé dielne zamerané na keramiku, pedig, pohráme sa netradične s bavlnou a jeden deň venujeme kamere. V piatok posledný deň projektu vám predvedieme aj netradičné tanečné vystúpenie spojené s poéziou. Výsledkom snaženia, okrem nadviazania kontaktov, bude rozvoj umeleckého potenciálu osôb s mentálnym a zdravotným postihnutím a debarierizácia ich vnímania verejnosťou. Z hotových dielok bude 9.11.2018 slávnostne otvorená v Dome Matice slovenskej v Komárne výstava, ktorá potrvá do polovice decembra.

Nikto nie je dokonalý, a preto je cieľom projektu pomocou umeleckých tvorivých dielní spojiť verejnosť s klientmi ZPMP, ponúknuť im možnosť sebarealizácie.

05.11.2018 Video tvorba

06.11.2018 Pedig

07.11.2018 Figurálna tvorba s hlinou

08.11.2018 Netradične s bavlnou

09.11.2018 Slávnostné ukončenie projektu, výstava a tanečné predstavenie