Týždeň kultúry 2 – Smalt – Kreatívne tvorivé dielne na precvičovanie motoriky