Týždeň kultúry 2 – Keramické kreatívne tvorivé dielne na precvičovanie motoriky