Aktuality – Užitočné informácie v čase karantény

Ďakujeme, že podporujete naše ciele prostredníctvom poukázania 2% z Vašich daní!

Ľahkočitateľný text: Očkovanie

 

Pred časom ste sa na mňa obrátili viacerí ohľadom nového posudzovania zdravotného stavu za účelom invalidity pri Aspergerovom syndróme.

Od 1.novembra je totiž v platnosti novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sú poruchy autistického spektra rozdelené na dve kategórie podľa závažnosti obmedzenia sociálnych kontaktov, intelektu či komunikácie a v nadväznosti na to sú stanovené aj rozpätia percent poklesu schopnosti zárobkovej činnosti.

Vo vašich podnetoch ste sa však opakovane obávali, že pri kontrolnom posudzovaní môže dôjsť aj k rozhodnutiam o znížení invalidity, ktorá mohla byť napríklad podľa starého spôsobu posudzovania stanovená na viac ako 70% na základe porovnávania s inými chorobami.

Obrátila som sa preto na Sociálnu poisťovňu, ktorá ma následne ubezpečila o tom, že kritériá na posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ostávajú stále rovnaké a teda nemala by nastať situácia, že ak niekto predtým spĺňal kritériá uznania invalidity s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, aby po 1. novembri bola táto hodnota nižšia.

Odbor lekárskej posudkovej činnosti opakovane upozornil posudkových lekárov na novelu zákona o sociálnom poistení a na základe môjho listu tiež prisľúbil dôrazné upozornenie na mnou avizované obavy.

Ak sa však stretnete s tým, že v súvislosti s novelou zákona sa naozaj zníži miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, neváhajte sa na mňa obrátiť, aby sme podobným prípadom predišli.

/Jana Žitňanská/

 

Stomatologické ošetrenie v celkovej narkóze pre osoby so zdravotným postihnutím:

Na základe informácií z ministerstva sa uvádza zoznam zazmluvnených pracovísk:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s. má pre svojich poistencov zazmluvnené nasledovné pracoviská:
  • Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pracovisko Rastislavova 43,
  • 1.stomatologická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pracovisko Tr. SNP 1,
  • Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety, s. r. o. Bratislava,
  • ambulancia zubného lekárstva Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica,
  • ambulancia zubného lekárstva ORTHODONCIA PH, s.r.o., Bakossova 14464/3I, Banská Bystrica.
 • UNION zdravotná poisťovňa a. s. má pre svojich poistencov zazmluvnené nasledovné pracoviská:
  • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov – pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia, Hollého 14, Prešov,
  • W-Dent s.r.o. – pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia, Hollého 14, Prešov,
  • Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, L. Slobodu 1, Banská Bystrica,
  • MediHead s.r.o. – pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia, Kúpeľná 6, Prešov,
  • Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety, s. r. o., Heydukova 10, Bratislava,
  • Akadémia Košice, n.o. – pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia, Bačíkova 7, Košice – Západ,
  • Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, Martin,
  • Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie, Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava,
  • Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pracovisko Rastislavova 43, Košice,
  • 1.stomatologická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pracovisko Tr. SNP 1, Košice,
  • Fakultná nemocnica Nitra – pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia, Špitálska 6, Nitra,
  • Poliklinika ProCare Košice s.r.o.- pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia, Ul. Jána Pavla II č. 5, Košice II.
 • Dôvera zdravotná poisťovňa a. s. má pre svojich poistencov zazmluvnené nasledovné pracoviská:
  • Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie, Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov,
  • Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pracovisko Rastislavova 43,
  • 1.stomatologická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pracovisko Tr. SNP 1,
  • Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin,
  • Odd. maxilofaciálnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica,
  • Pracovisko maxilofaciálnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

 

Od 1.7.2021 sa upravujú výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu. Konkrétne sumy viď v prílohe.

 

Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

s účinnosťou od 21.4.2021

 

Ľahkočitateľný text: Všetko o očkovaní 

 

Uznesenie vlády č. 44/2021 z 20.januára 2021

Očkovanie – prioritizácia skupín

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo informačnú brožúru o očkovaní:

co_mozete_ocakavat_po_vasom_ockovani_covid19

Ak by niekoho zaujímali odbornejšie informácie, existuje štandardný postup na výkon očkovania:

ockovanie_COVID19_v1.1_06012021

Elektronická registrácia na antigénový test:

Pozdrav pre PSS

Milí naši priatelia,

vieme, že situácia, v ktorej sa nachádzame je vážna a zložitá. Je nám smutno, že sa nemôžeme stretávať a deliť sa o radosti i starosti. Musíme to však vydržať, veríme, že sa čoskoro obnoví režim bežných dní.

Chceme s Vami podeliť aspoň o zopár inšpiratívnych odkazov, ktoré Vám môžu pomôcť v týchto náročných časoch. Tiež dávame do pozornosti web #zvladnemetodoma, ktorý spustila Platforma rodín v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Tvoria ho odborníci a rodičia, s cieľom priniesť návody na prežívanie každodenných výziev v čase pandémie na Slovensku. Tieto aj ostatné uvedené stránky/informácie Vám môžu pomôcť prekonať každodenný stereotyp a náročné obdobie, ktoré prežívate spolu s Vašimi najbližšími.

Pevné zdravie, veľa síl do ďalších dní

Vám praje kolektív ZPMP Komárno

Nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Krízový plán

Nosenie ochranných rúšok bude mať svoje výnimky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 22_04_2020

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP v čase trvania krízovej situácie

EasyRead koronavirus aktualizované

COVID 19 easyread final

COVID 19 easyread final HU

 


EasyRead_koronavirus_aktualizovane
EMDREA_Odporucania pre deti
odporucany-postup-pri-uzatvoreni-ambulantnych-zss-final_25.03.20_2
PPnaOAprerodprislusnikovprechodnebezobmedzenia

Oznamujeme predĺženie prerušenia prevádzky

ZPMP Komárno/Domov sociálnych služieb v záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19, v súlade s  Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/277512020 zo dňa 24.03.2020 predlžuje prerušenie  prevádzky s ambulantnou formou pobytu od 25.63.2020 do odvolania

(viď. opatrenie):

Dokumenty na stiahnutie

Denne sledujeme informácie ohľadom vývoja situácie v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. O ďalšom vývoji situácie podáme informácie telefonicky, prípadne na webovom sídle.

Vedenie ZPMP Komárno

 

Vážení rodičia,

vedenie združenia sa rozhodlo v záujme ochrany zdravia svojich prijímateľov sociálnych služieb a súčasne aj zamestnancov domova, prerušiť prevádzku zariadenia od 16.3. do 27.3. /vrátane/. Ide o opatrenie na zamedzenie šírenia COVID-19 na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.
Chráňme si svoje zdravie a veríme, že sa čoskoro opäť uvidíme.

Vedenie ZPMP Komárno

 

Vitajte na našich stránkach