Deň krivých zrkadiel

Vážení rodičia,

dňa 13. 06. 2016 sa uskutoční akcia „Deň krivých zrkadiel“ v Nitre. Aj tento rok sa zapojíme do akcie prostredníctvom pripraveného programu a propagácie našich výrobkov.
Odchod o 7:00 hod.
Nástupné miesta:
– sídlo ZPMP Komárno o 7:00 hod.
– obchodný dom Ister o 7:15 hod.
Predpokladaný príchod bude najneskôr do 16:00 hod.
Výletu sa môže zúčastniť každý rodič. Poprosíme zvoliť oblečenie primerané počasiu a priniesť so sebou drobné občerstvenie. Klienti obdržia od zariadenia vreckové 10 €.